TỔNG QUAN VỀ QN WINDOWS

Lịch sử hình thành: QN Windows được hình thành tại thành phố Quy Nhơn từ năm 2015.
Lĩnh vực hoạt động
: Là công ty cơ khí chuyên sản xuất, thi công lắp đặt nhôm kính cho các công trình dân dụng, văn phòng nhà xưởng cho các KCN, dự án tại TP Qui Nhơn.
Tầm nhìn – Mục tiêu: QN Windows phấn đấu trở thành công ty cơ khí sản xuất, lắp đặt các sản phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu.
Sứ mệnh: Phụng sự khách hàng, đảm bảo uy tín công ty để hai bên cùng có lợi ích tối ưu.

NHẬN THÔNG TIN