Lan Can, Cầu Thang Kính Cường Lực

Cầu thang kính là một loại cầu thang sử dụng kính cường lực làm vật liệu chính. Các cầu thang kính thường tạo ra một diện mạo hiện đại, thanh lịch và mở rộng không gian bên trong, cho phép ánh sáng tự nhiên xâm nhập và tạo ra một cảm giác không gian rộng lớn.

Báo giá